LOKALIZACJA

Jawornica

Kopalnia-łupka

Znajdź na mapie...Kliknij tu

Kopalnia Łupka

JAWORNICA

Jawornica wzmiankowana była po raz pierwszy w roku 1477 jako wieś należąca do dóbr homolskich. W roku 1684 została przez sprzedana właścicielom Szczytnej. Należała do niej do lat czterdziestych XIX wieku, kiedy to odłączono od niej dobra łężyckie wraz z należącymi do nich wsiami, m.in. z Jawornicą, należącą do parafii w Lewinie. Jawornica w pierwszych stuleciach istnienia była niewielką wsią, w której mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa. Jednakże już po roku 1765 znaczna część ludności utrzymywała się z rzemiosła Największa część populacji zajmowała się tkactwem płóciennictwa ;zakończył się na początku XIX wieku, lecz pomimo tego jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w Jawornicy mieszkali użytkujący ponad krosien lnianych Rzemiosło to było podstawą życia ludzi zamieszkujących wieś Ponadto w Jawornicy znajdowały się dwa wodne, a przez krótki czas wydobywano tu rudę żelaza, przerabianą w kuźnicy Kudowie. Pomimo szlaku turystycznego łączącego Orlice z Lewinem, Jawornica nie stała się miejscowością turystyczną.